Selectie van illustraties voor Pedagogiek in Praktijk. 

Het klimaat

Klimaatverandering baart kinderen en jongeren veel zorgen. Dat stelt ons als opvoeders en de pedagogiek in het algemeen voor prangende vragen. Het is zaak die vragen op te pakken. Opvoeders krijgen de verantwoordelijkheid om met duurzaam gedrag voor kinderen en jongeren een hoopvollere toekomst te creëren. Maar hoe doe je dat bij zo’n veelomvattend probleem? Lees hier. 

2023

Meldpunten

‘Laten we weer meer normaal gaan vinden’, ‘We moeten meer praten over opvoeden’ of andere varianten daarop. Het zijn uit­ spraken met een wens: er moet iets veranderen. Maar als we dat zeggen, zien we een belangrijk probleem over het hoofd, namelijk dat we elke verantwoordelijkheid van inwoners, leraren en hulp­ verleners weg organiseren door een woud aan meldpunten. Bovendien komt door die meldpunten de pedagogische relatie onder druk te staan. Lees hier.

2022